18.07.2020

Тердөөнүн пайдасы, заң, заара боюнча. Врач-терапевт Гүлсана Бапаева