06.10.2019

Тыкылдаттың, эшигин ачпаса, ыраазы болуп кетип кал