27.08.2020

Ысырап тойлор, өкмөткө сунуш, жаштардын кайрылуусу