30.07.2020

Жамааттарга бөлүнбөй, ынтымакта жашайлы