10.07.2016

Жүрөктүн таза болуусуна кам көрбөйсүңбү?