30-08.07.2022 - Зулхижжанын 9 күнү
Скачать whatsapp-image-2022-07-01-at-00.02.51.jpeg (112.63 Kb)
Жалкоо эки өлөт
Скачать whatsapp-image-2022-06-18-at-04.57.54.jpeg (15.86 Kb)
Орозо 2022
Скачать whatsapp-image-2022-03-31-at-21.49.41.jpeg (228.35 Kb)
Эч кимге, эч качан сын такпа
Скачать whatsapp-image-2022-02-07-at-00.25.06.jpeg (74.75 Kb)
Балдарга эң алгачкы тарбиячы - ата-эне
Скачать whatsapp-image-2022-01-20-at-10.32.56.jpeg (83.92 Kb)
Ким мечитти жарык кылса, анын кабыры жарык болот
Скачать whatsapp-image-2022-01-19-at-09.18.49.jpeg (57.26 Kb)
Мусулман өздүгүңдү бекем сактагын
Скачать whatsapp-image-2021-12-31-at-20.20.46.jpeg (47.72 Kb)
Пайгамбарыбыз صَلَّى ٱللَّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ бейиште
Скачать whatsapp-image-2021-11-01-at-14.48.26.jpeg (155.02 Kb)
Барак үлгүсү
Скачать whatsapp-image-2021-04-24-at-22.13.02-1.jpeg (107.6 Kb)
Орозо 2021
Скачать whatsapp-image-2021-04-11-at-16.59.33.jpeg (212.87 Kb)
Адамдын үмүтүн алдаба!
Скачать whatsapp-image-2020-09-20-at-21.43.27.jpeg (99.28 Kb)
Беш маал намазга бекем бол!
Скачать whatsapp-image-2020-08-16-at-21.20.19.jpeg (51.35 Kb)
Урматтуу окурмандар! Кыргызстан Ислам университетинин шарият кафедрасы тарабынан даярдалган: Усул хадис - китеби жарыкка чыкты. Баасы: 300 сом. Байланыш номурлар: 0504963434, 0779988550. Гоголь көчөсү/ 57. Бишкек шаары ичинде жеткирүү бар.
Скачать whatsapp-image-2020-08-31-at-12.08.48-1.jpeg (58.08 Kb)
Жарыя!!! Китеп сүйүүчүлөр үчүн жагымдуу жаңылык. Кыргызстан Ислам университетинин шарият кафедрасы тарабынан даярдалган: Бакыттын үрөнү (имам Нававинин кырк хадис жана анын түшүндүрмөсү) аттуу китеби жарыкка чыкты. Бул дүйнөгө келген ар бир адам бактылуулукту самап, бакытты издеп келет. Албетте, ар бир адам бактылуу жашоого толук акылуу. Бакыттын үрөнү - деп аталган бул китеп дал мына ушул багытта калемге алынган. Болгондо да куттуу хадистер менен улуу аалымдардын асыл нускаларынын негизинде. Бактылуу адам - бактылуу коом. Китеп окуу жайларында окуу курал катары пайдаланууга, мечит имамдарына маалымат булагы катары колдонууга ылайыктуу. Китепте имам Навави топтогон кырк хадис кенен түшүндүрмөсү менен берилди. Китеп жалпы окурман чөйрөсүнө арналат. 400 сом. Байланыш номурлар: 0504963434, 0779988550. Гоголь көчөсү/ 57. Бишкек шаары ичинде жеткирүү бар.
Скачать whatsapp-image-2020-07-13-at-22.41.19.jpeg (68.32 Kb)
Асылы элең адамдын!
Скачать textgram_1597556162.png (545.64 Kb)
Байлар курмандык кылсын
Скачать whatsapp-image-2020-07-25-at-22.17.38.jpeg (110.8 Kb)
Нике ысык болууга эмне керек?
Скачать whatsapp-image-2020-07-21-at-09.51.37.jpeg (87.35 Kb)
Акыркы он түндөгү тараба намазындагы тасбих
Скачать whatsapp-image-2020-05-12-at-00.34.15.jpeg (230.73 Kb)
2020-Рамазан
Скачать whatsapp-image-2020-04-23-at-23.43.44.jpeg (169.97 Kb)
Усуль аль-Фикх китеби
Скачать whatsapp-image-2019-12-25-at-20.51.46.jpeg (102.7 Kb)