31.08.2020

Жарыя!!! Китеп сүйүүчүлөр үчүн жагымдуу жаңылык. Кыргызстан Ислам университетинин шарият кафедрасы тарабынан даярдалган: Бакыттын үрөнү (имам Нававинин кырк хадис жана анын түшүндүрмөсү) аттуу китеби жарыкка чыкты. Бул дүйнөгө келген ар бир адам бактылуулукту самап, бакытты издеп келет. Албетте, ар бир адам бактылуу жашоого толук акылуу. Бакыттын үрөнү - деп аталган бул китеп дал мына ушул багытта калемге алынган. Болгондо да куттуу хадистер менен улуу аалымдардын асыл нускаларынын негизинде. Бактылуу адам - бактылуу коом. Китеп окуу жайларында окуу курал катары пайдаланууга, мечит имамдарына маалымат булагы катары колдонууга ылайыктуу. Китепте имам Навави топтогон кырк хадис кенен түшүндүрмөсү менен берилди. Китеп жалпы окурман чөйрөсүнө арналат. 400 сом. Байланыш номурлар: 0504963434, 0779988550. Гоголь көчөсү/ 57. Бишкек шаары ичинде жеткирүү бар.