16.06.2016

МОНЧОГО ТҮШҮҮ АДЕБИ. НАСВАЙ ДААРАТТЫ БУЗАБЫ?