23.05.2016

Сирия маселеси: өлтүрүшү керек же өлүшү керек.