06.10.2019

Адал эмгек үчүн кабарган колду Кудай сүйөт