12.10.2016

Адам акылына таянып көп учурда ката кетирип алат