09.02.2020

Адам акысынан сактангын, өзгөчө капырдыкынан!