29.10.2016

Адамзаттын ичинен Аллага эң урматтуусу