11.11.2016

Акыретте адам сүйгөнү менен бирге болот