02.10.2016

Аялзаттын келбети эмес, жада калса аты да намыс