27.05.2020

Азанга ширк сөз аралашса айтууга болбойт