17.08.2019

Ажылыктан кийин сөзсүз той берүү керекпи?