20.06.2022

Үч жолу салам айтууну кантип түшүнөбүз?