31.08.2020

Чынчыл пайгамбардын чырайлуу адеп ахлагы. Абдували Акматов, Нурлуу Мадина шаары.