25.09.2016

Доктор Шер - Баткендин өрүгүнөн жасалган кошулмасыз таза шербет. Бишкектеги Фрунзе супермаркеттеринде арзандатылган баада сатылып жатат. Суусунду кандыруу менен бирге ден соолукту чыңдоого шашылыңыздар!