10.08.2019

Эң семиз жана чоң кочкоруңду курман кыл