21.05.2020

Эмне үчүн аялдар намаздын казасын беришпейт?