10.08.2019

Ибрахим пайгамбар уулун курмандыкка жетелеп жөнөдү