15.08.2020

Ижарага алынган жер көп болсо эмне болот?