16.11.2022

Капыр өлкөдө эт маселеси кандай болот?