30.07.2020

Курмандыкка союлуучу малдын көз, кулагына кароо