06.07.2022

Курмандыкка союлуучу малдын көз, кулагына кароо