09.08.2019

Курмандыктын баш-шыйрак, ичегилерин ыргытпагыла