15.01.2022

Кыргыздын туңгуч профессору - Касым Тыныстан уулу