31.08.2020

Кырк парз - сөзү: Жеңижок - Жолболду Алибаев