23.10.2016

Өлүктүн кийимдерин бөлүп алып кийүү керек