31.08.2020

Өлүмгө себеп болгон убада. Алайчы Сеитбеков