31.08.2019

Мамлекеттик карызды төлөө бизге милдетпи?