13.05.2019

Ооз ачкан мезгилде тойгондон ашык жебөө