22.08.2016

Пайгамбарыбыз ааламдарга рахмат болуп жөнөтүлгөн