31.10.2016

Пайгамбарыбыз эч качан аял затына кол көтөргөн эмес