06.08.2019

Пайгамбарыбыз үммөттүн атынан курмандык чалган