28.10.2016

Шүгүрсүз байлыктан ыраазы кедейлик жакшы