19.10.2016

Сүннөттү карманып гана Бейишке киребиз