11.10.2016

Сүйлөгөн сөздөрүңдө Алланын ыраазылыгы болсун