06.07.2016

Үйлөнүүдөн мурун аалымдар менен кеңешүү