Балагатка жеткениңди билбесең казаларыңды 15 жаштан бери карай окуйсуң депсиз. Сураныч, балагат белгилерин айтып коёсузбу?

Эркек балдар түшүркөгөндөн баштап, кыз балдар этек кири келип, колтуктарга түктөр чыгып, көкүрөгү көзгө көрүнгөндөн тартып, балагатка жеткен болуп эсептелет.

Балам төрөлгөндөн бери уктап жатып жөөлүп ыйлайт, чочуп ойгонуп кетет. Жөн жү рс ө да чочуй берет . Ал эмнеден болушу мү мк ү н ?Д ем салсак да калбай жатат ? Таййиба келмесинин аягыдагы «иллаллох» сөзү китепте «о» менен жазылыптыр, а биз «иллалах» дейт элем. Ошондо китептегидей «о» кылып айтыш керекпи?

Үмүтсүз шайтан. Үмүт үзбөңүз. Доктурларга да көрсөтүңүз. Лафзу жалааладгы (Ыйык ысымдагы) тамганы «о» кылып окусаңыз туурага жакыныраак болот.

Адам тирүүсүндө “мен өлсөм колдонгула” деп органдарын муктаж адамдарга мурас катары, же бир пайдалуу болсун деп таштаса болобу? (Мисалы: өпкө, боор, жүрөк)

Болот. Бирок, сатканы туура эмес. Арам болот.

Аракты дарылыкка колдонсо болобу?

Башка дары калбай калганда, намаз окуган мусулман дарыгер айтса бир жөн. Намаз окубаган доктур айтса болбойт. Анткени, анын арам-адал менен иши жок. Дароо эле ошону айта берүүсү мүмкүн.

Кудай ар бир ооруну шыпаасы менен берген. Эгер доктурдан айыкпай, шыпаасын экстрасенс табыптан тапса, көзгө көрүнбөгөн күчтөр бар экенин сезе билсе, бул ширкпи? Параллелдүү ааламды да Кудай жараткан го. Ооруулууну дарылоо, тазалоо касиети Кудай тарабынан берилсе керек.

Параллелдүү деп айтылынбайт, туурасы параллел аалам деп айтылынат. Табып дегенде элдик табыпты айткан болсоңуз, мисалы ысыктык, сууктук деп дартты аныктап, тамакты мүнөздөп ичүүнү сунуштаган болсо, эч кандай каршылык жок. Экстасенс дегенде көзү ачык түшүнүлгөн убакта, ага ишенген болбойт. Жакшы-жамандын баарын Кудай жараткан экендиги шексиз. Ууну да Кудай жараткан. Жаратыптыр деп эле ичип өлүп алган жоксуз го?...

Мойнум сол жагыма кайрылып, көзүм аңтарылып, тилим тартылып талма кармап калат. Кийин эшикке качат экенмин. Сенде кара жин бар дейт. Эмне кылам?

Жин айдаар Жыргал молдокеге дем салдыр.... Ынтымак жаңы конушунун имамы. Керемет адам.

Спираль коюу күнөө эмеспи?

Балдарды төрөөнүн ортосундагы аралыкты жок дегенде 3 жыл кылуу максатында, башка каражаттар менен сактануу натыйжа бербесе, ошол учурда гана болот. Же төрөгөнгө ден-соолугу жол бербегенде салдырса бир жөн. Анан кайсарлыкка салып орустардай болуп экини эле тууйм, же кантип багат элем деп, же фигурам бузулат эле, же карьерам токтоп калат деп спирал салдырса таптакыр болбойт. Мына өзбек туугандар 20 жылдын ичинде аялдары төрөп олтуруп, 19 миллиондон 36 миллионго жетти. Бизде жакшы, аларда жаман деп мактанабыз. Адамдардын кайра кайра тууп көбөйүп жаткандагысы, ошол элде тынчтык бар болуп, нанга курсагы ток экенинен кабар берет. Же бу "демократия" бизге нан болбосо, май болуп бербесе. Ушул келгенден бери ызы-чуудан башыбыз чыкпады...

Манасты да ар бир адам айта албайт. Манас, Бакай бабалардын арбактары көрүнүп, колдоп анан айта баштайт. Бул кыргыздарга гана таандык. Азыркы күндө арбактар менен сүйлөшүп, кыргызчылык менен дарылап, камчы менен жин кууп, дем салып дарылоо касиетпи же күнөөбү?

Арбактар менен сүйлөшкөн деген туура эмес. Арбактар колдоп дегени да коошпойт. Жакшысы Аллах Таала талант берип, илхам салып улуу баянды айтып калышат десек туура болот. Кудай ушундай касиет берген себебинен өткөн бабаларыбыз көздөрүнө элестелген. Ачка тооктун түшүнө таруу киргендей кеп. Камчы менен жин кууган бар, бирок өлөрчө оору адамды сабап салат дегени жок. Жин куугандар Куран аяттары менен гана дем салышат.

Мен туулганда кекеч болуп туулгам. Азыр жакшы сүйлөй албайм. Эмне кылсам болот?

Дуба кыл. Доктурларга көрүн. Меккеге барып калсаң, Каабанын ачкычын жаласаң пайда болоор эле...

Оор жүк көтөрүп омурткам жылып кыйшайып кетиптир. Сыныкчы табып кишиге карматып, түздөтүп массаж алса болобу? Намаз окуйм.

Болот, берекем. Аллахым шыпаа берсин...