-Келме келтирип жүргөн жакшыбы? Дааратсыз айтса деле болобу? Күйөөсү менен сооп бөлүшүш керек дейт, жашаганыбызга 20 жыл болду, күйөөм сага 50%ы деп койгон. Ушундай болобу? Эрежеси барбы? 077780...

-Келме келтирип жүрүү жакшы. Дааратсыз айтса деле болот. Ар бир адамдын тапкан сообу өзүнө жазылат. Кимдир бирөө өтүп кеткен адамдарга сооп багыштаган болсо жетет. Бизде сооп бөлүшүү деген түшүнүк жок.

-Намаз окубагандардын дубасы кабыл болобу?

-Дубанын кабыл болушу намазга байланыштуу деп айтылбайт. Дуба жүрөккө байланыштуу. Эгер адам зулумдук көрүп турган кезде дуба кылса мусулман болсо да, болбосо да кабыл кылам деген Кудай.

-Дуба кылуунун адептерин айтып бериңизчи. Адиарим 90

-Даарат алып, кыбыланы карап отуруп, көңүлүн бир жерге чогултуп, чын дилинен дуба кылыш керек. Биринчи, Аллага мактоо, экинчи, пайгамбарга салават айтып, үчүнчү, эл-журтка жакшылык тилеп, анан өзүнө тилек айтса – ошол дубанын кабыл болушуна өбөлгө.

-Арбактар куран талашат дешет. Ар бирине бирден окуш керекпи же жалпы окуп койсо болобу? 077944...

- Арбактар куран талашпайт. Алла Таала берешен. Атын атасак да, атабасак да дилибизден өткөн арбактардын баарына жеткирет. Баарына бирдей жеткиргенге Алла Таала кудурети жетет.

Куран котормосун даараты жок окуса болобу жана даражасы Курандын өзүндөйбү ? Анан телефондогу Куран ды айыз келгенде жаттап жаткан сүрөө болсо да ачпаш керекпи? Телефондогу Курандын өзүнө тең болобу?

Курандын маанилерин котормолорун дааратсыз окуса болот, бирок даарат менен окуган адептүүлүк жана пайдалуу болот. Котормону окуган өзүн окугандай даражада болбойт. Манасты орусча которуп айтып көрчү, окшошоор бекен? Айыз келген учурда аяттарды ачпоо керек. Анткени аят ачылып калса Куран барагын кармап тургандай болуп калат. Валлооху аьлам.

Кара дубанын таасири тиеби, же баары Алладанбы?

Кара дуба сыйкыр деген эле сөз. Анын терс таасири бар. Адам өзү зикир жана дубалар менен сактануусу кажет. Бардыгы Кудайдын гана буйругу менен болору шексиз. Кудай Таалам пенделерин сыноо үчүн ушундай нерселерди да бул ааламда бар кылган.

Телефондогу Куранды дааратсыз окуса болобу?

Эң жакшысы аны да даарат менен окуганга аракет кылуу. Негизгиси телефонду дааратсыз кармоого тыюу салынбайт.

Алла Тааланын 99 сыпат аттарын жаттаган адам тозокко кирбестен бейишке киреби?

Башка күнөөлөрү жок болуп, Кудай Таалам анын бейишке кирүүсүн каалаган болсо, албетте.

Кабыр ичине Куранды маркумга атап окуп түшүрүү деген барбы? Аны ким окуш керек? Акысына канча бериш керек?

"Кабыр ичине" деген түшүнүк мага жат болуп туру. Куранда кайсы жерден окуп, сообун багыштаса жете берет. Колунан келгени окуй берет. Окуганды билсеңиз, сиз деле окуй бересиз. Момунча акча берилет деп атайын коюлган баа да жок. Мага бересиң деп сураса арам болот. Өзүңүз көңүлүңүздөн чыгарып берсеңиз сооп болот. Жыртылайын деген жүз сом бергенден көрө бербей эле койсо оң болот.

Өзүнө кантип дем салат? Мисалы, Фатиханы канча жолу окуйт? Аягында суф дейби же ар бүткөн сайынбы? Аягында дуба кылыш керекпи? Эмне деп?

Ар кимдин өзүнө дем салганы жакшыраак. Айрыкча жатаардын алдында даарат алып, кыбыланы карап олтуруп, эки алаканын жазып Фатиха сүрөөсүн, Ыхлас, Наас, Фалах сүрөөлөрүн, аят ал Курсийди үч мертебе окуп, алаканына шилекейин бир аз чачырата, "шифф" деп дем салат. Ар бир сүрөө окулганда дем салат. Андан соң колу менен денесинин жеткен жерине чейин сүйкөйт. Ар күнү жатаарда аткарса сүннөткө амал кылган болот. Дем дагы салынат.