Накыл создор

Бир күнү киесиң кепин

Түшүнбөйсүң, ичип-жейсиң, сиесиң,
Түрлүү-түркүн кийимдерди киесиң.
Түбөлүктүү каламын деп ойлобо!

22 января

Мактаба

Жакшы ишти кылып жатса мактаба,
Жакшыларды сөзүң менен сындырба.
Мактагандан пайда чыкпайт тууганым,
Дуба кылгын ошол жакшы адамга.

21 января

Чубак ажыга

Аалым кетти ааламдарды кайгыртып,
Сай-сөөгүм сыздап турат майышып.
Чубак устат керек элең баарыбызга,

19 января

Жакшыны көрө бил

Көз жакшы нерсени көрсө, ооздон жакшы сөз чыгат. Эгер ооздон жакшы сөз чыкса, кулак жагымдуу сөз угат. Эгер кулак жылуу сөз укса, акыл жакшы нерселерди ойлонот. 

19 января

Эмне болуп калдык?!

Клип көрүп, ыр угуп чардап калдык,
Куран-хадис окусак чарчап калдык.
Аллага жаксам деп умтулбастан,

18 января

Унутпа

Алла берген өмүрдү сүрөрүңдү унутпа,
Ажал жетип бир күнү өлөрүңдү унутпа.
Этек-жеңсиз кепинди киериңди унутпа,

17 января

Азанчы

Кереметтүү, мукамдуу үнү менен,
Азанчыны билемин дили кенен.
Жакшылыкка чакырат баарыбызды,

16 января

Ханафий мазхабы

"Ханафий мазхабы имам Абу Ханифага (Алла ага ырайым кылсын) эмес, имам Абу Ханифа (Алла ага ырайым кылсын) Ханафий мазхабына таандык".

12 января

Устаз-шакирт

Устаз чачат мээримин шакиртине,
Жетсин деп ийгиликтин кемесине.
А шакирт илим алат устазынан,

12 января

Намаз

Бекерчидей өткөргөнсүйт күндөрүн,
Бели каткан, ийилгенин көрбөдүм.
Багымдатка тура албай көп жандар,

08 января