Бар

03 декабря

Баш ийбей Жаратканга кутурган бар,
Алардын ою бузук, дилдери тар.
Эргешпей Мухаммед Пайгамбарга,
Ээрчишет капырды акмак жандар.

Эл үчүн жашаган жиндилер бар,
Аяттарды танышат тозокулар.
Алланын өкүмүн билсе деле,
Көп жандар угушпайт дудук сымал.

Эл оюн бийикке көтөргөн бар,
Коркушат макулуктан ыймансыздар.
Арамга жакындашат бузукулар,
Жашоого канжар урат акылсыздар.

Кийинген кийимдин көркөмү бар,
Мунафык экенбиз көп адамдар.
Келбеттер мусулман болсо деле,
Жүрөктөр дат баскан темир сымал.

Кул болуп дүйнөгө жашаган бар,
Напсини кудай кылат ыймансыздар.
Каалоонун кумарын ээрчип жүрүп,
Кайгыга батат алсыз жандар.

Жазган: Кубатбеков Сыймык