Эмне үчүн тыйылды?

31 декабря

Жаңы жылды неге тыйды Жараткан?
Кур калбасын пенде деди жаннаттан.
Жаңы жылда арам иштер толтура,
Тосо берсин коркпогондор азаптан.

Мусулмандар улукташып Алланы,
Балаты эмес, айланышат Каабаны.
Тереңирээк ойлонсоңор, Жаңы жыл,
Майрамдардын жаманынын жаманы.

Тилек айтып аяз деген атага,
Пенде болуп, жол берилет катага.
Тилектерди Алла гана аткарат,
Ширк келтирип, шерик кошпо Аллага!

Кызыгышып салюттарды атышат,
Канча акча учуп кетет асманга.
Бекер эле кылганча ысырап,
Садага кыл ачка жүргөн адамга.

Алла муну зыян үчүн тыйды да,
Баш ийгиниң курбу-досум ушул буйрукка.
Жаңы жылдан баш тарткандар буйруса,
Акыретте кабылышат сыйлыкка.

Ыйман желеси