Курман айтты улайлы

06 июля

Пайгамдардын баскан жолун туурайлы, 
Улуу майрам биз да аны улайлы. 
Курман чалып Аллахымдын жолунда, 
Мээрим менен ар пендеге сунайлы.

Көр тирилик, акча жолун куубайлы, 
Улуу майрам Курман айтты улайлы. 
Ак дасторкон жайып эшик алдына, 
Куран окуп, ар пендеге дуба кылайлы.

Алла жалгыз, Ал жараткан дүйнөнү. 
Түбөлүктүү жашоочудай жүрбөйлү. 
Алла Улук, баарын Угуучу, Билүүчү. 
Тобо кылсак Кечирүүчү, Сүйүүчү.

Айтурган Шермаматова