Майрамдардын улуусу

04 июля

Сагынып айлардын улуусун,
Тосуп алып түндөрдүн куттуусун.
Тостук эле орозодо отуз күн,
Дуба кылып Аллага катып үн.

Эки ай он күн билинбей арадан,
Кирип келди куттуу күн кайрадан.
Дуба кыл, шүгүр кыл эринбей,
Мол берет, коштолоп же теринбей!

Курман айт майрамдардын улуусу,
Союлат курмандыктын сулуусу.
Айтылып салам-алик бул күнү,
Аткарылып мамиленин жылуусу.

Эки рекет намаз менен башталат,
Садага деп кутуларга ташталат.
Коноктошуп бир-бирине мусулман,
Бул жылкы да милдетинен кутулган.

Насип кылып алдыдагы жылдарда,
Тилек кыл бош кетирбе мындайда.
Мен сага, сен мага дуба кыл,
Белектердин баалуусунан кур калба.

Куттуу болсун курман айт майрамыбыз,
Аман болсун жакшы көргөн жандарыбыз.
Ин шаа Алла бараар жер бейиш тура,
Белек кылып берип турсак жакшы дуба.

Жээнали Каримов