Намаз

08 января

Бекерчидей өткөргөнсүйт күндөрүн,
Бели каткан, ийилгенин көрбөдүм.
Багымдатка тура албай көп жандар,
Балталады гүлдөп жаткан өмүрүн.

Жууркан жеңди көп адамдын түндөрүн,
Жумуш чайдан баштагансыйт күндөрүн.
Жаннат бакка киргиң келсе тууганым,
Жай намазды тоодой бийик көргөбөгүн.

Пайгамбарым айткан нечен насаатын,
Карегиндей сактап жүргөн намазын.
Кайсалаңдап жүрө бербей эшекче,
Кайрыл тууган! Тургуз эми намазың.

Кудай дебей, окубасаң намазың,
Кордук көрмөй тартасыңда азабын.
Ирик-чирик дүйнөлөрдү ыргытып,
Ибадатта болсун эми максатың.

Автор: Кубатбеков Сыймык