Он күнгө кубангын

03 июля

Зулхижжанын бул он күнү белгилүү,
Билсең керек кандай кылып өткөрүү?
Зикир, Куран, садагаңды берип кал,
Сообу эртең Кыяматта эселүү!

Арман кылба бул да сенин колуңда,
Амал кылсаң баары болот жайында.
Зымыраган күндөр өтүп артынан,
Курман майрам кирип келет ашыга.

Ойлуу тиктеп олтурбастан акырын,
Орозону туткун, кана шашылгын!
Жок дегенде Арапада уктабай,
Оозду бекит дуба кылып жаркыгын.

Чолпон Асан кызы